waarom

75 jaar vrede en vrijheid
75 years of peace and freedom

ENGLISH BELOW

HET WORDT ALTIJD WEER LICHT,

Maak je het wel eens mee? Dat je het ‘s ochtends licht ziet worden?Ik vind dat moment van donker naar licht heel magisch. Ik zou het kunnen beschrijven als het moment van de dag waarop je het meest kwetsbaar bent. Waarop je ook het meest open staat.

ZELFS ALS ER NET EEN STAD IS GEBOMBARDEERD

Ja, het leven begint weer. Alles gaat gewoon weer door. Ook die ene ochtend in Oosterbeek in september 1944. De ochtend dat mijn moeder als meisje van 17 jaar in het koetshuis zat en vreselijke doodsangsten had uitgestaan. De dag dat alles anders was geworden en waarop haar leven opnieuw betekenis moest krijgen.

WAAROM VOOR ZONSOPGANG EEN CONCERT GEVEN?

Dat gevoel; dat je uit de nacht komt, dat het licht wordt en dat je weer verder gaat. Op die tijd van de prille ochtend wil ik zingen. Op die tijd van de prille ochtend wil ik zingen en opnieuw betekenis vinden.

Daarom ga ik tijdens de 75-jarige herdenkingen van de oorlog en vrijheid vlak voordat de zon opkomt een concert geven.

ENGLISH

IT ALWAYS GETS LIGHT AGAIN,

Have your ever experienced that – seeing it get light in the morning? I find that moment when darkness turns into light so magical.I could describe it as the moment of the day when you are at your most vulnerable – and at your most open.

EVEN IF A CITY HAS JUST BEEN BOMBED

Yes, life starts afresh. Everything gets going again. Even on that morning in Oosterbeek in September 1944. The morning when my mother, as a girl of seventeen, was sitting in the coach house and was filled with terror. The day when everything changed, and she had to find new meaning in her life.

WHY GIVE A PERFORMANCE BEFORE SUNRISE?

That feeling – that you’re emerging from the night, that it’s getting light, and that you’re starting again. And that’s why I’m going to give a concert just before sunrise – to mark the seventy-fifth anniversary of war and freedom here in Holland.

Met dank aan / thanks to:

Provincie Limburg

 1805 1538_75 jaar bevrijding logoDEF